​​​​​​​

 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ý

  Địa chỉ: 156 Via di Bravetta – 00164 Roma - Italia
 • Điện thoại: +39-06-6160726 / 66162504
 • Fax: +39-06-66157520
  Email: vnemb.it@mofa.gov.vn


  Cán bộ ngoại giao:

  1. Ông Dương Hải Hưng- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

  2. Ông​ Nguyễn Đức Thanh - Tham tán công sứ thương mại

 • 3. Ông Nguyễn Thái Học - Tham tán, phụ trách lãnh sự

 • 4. Bà Đặng Thị Phương Thảo - Tham tán, phụ trách lãnh sự

 • 5. Ông Nguyễn Thành Vĩnh​​​​​ - Bí thư thứ nhất, phụ trách cộng đồng

 • 6. Ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư thứ ba, phụ trách song phương

 • 7. Bà Hoàng Thị Tuấn Oanh - Bí thư thứ nhất, phụ trách các tổ chức quốc tế, các nước kiêm nhiệm

 • 8. Bà Nguyễn Phú Minh Hằng - Bí thư thứ ba, phụ trách văn phòng, văn hóa và báo chí

 •  
  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 09:00 - 17​:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​