​​​​​​​​

 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ý

  Địa chỉ: 156 Via di Bravetta – 00164 Roma - Italia
 • Điện thoại: +39-06-6160726 / 66162504
 • Fax: +39-06-66157520
  Email: vnemb.it@mofa.gov.vn


  Cán bộ ngoại giao:

  1. Ông Dương Hải Hưng- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

 • 2. Ông Nguyễn Thái Học - Tham tán

 • 3. Bà Dương Phương Thảo - Tham tán, phụ trách thương mại 

  • 4. Bà Hoàng Thị Tuấn Oanh - Bí thư thứ nhất, phụ trách các tổ chức quốc tế, các nước kiêm nhiệm


  • 5. Ông Nguyễn Thế Cường  - Bí thư thứ nhất, phụ trách lãnh sự


 • 6. Ông Nguyễn  Đăng Hải Hùng  - Bí thư thứ nhất, phụ trách cộng đồng

 • 7. Bà Nguyễn Thu Hà - Bí thư thứ nhất, phụ trách song phương 

 • 8. Ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư thứ ba, phụ trách  hành chính, quản trị văn phòng ​

 • 9. Bà Phạm Thị Phương  - Bí thư thứ ba, phụ trách thương mại 


 •  
  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 - 17​:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​